3.oktober 2017 ble det bevilget 30.000 kr til Peacepainting for forstudiet «Nye markeder»

Onsdag 15.november 2017 ble det bevilget 100.000,- i prosjektstøtte til Bindalsbruket AS for utvikling av nye kvaliteter og design på dører, samt nettsider. Totalramme på 1,1 millioner.

Kystriksveien reiseliv ble bevilget 30.000,- til hovedprosjektet "Økt synlighet av Heilhornetsrike"

Geir Holm ble bevilget 15.000 til forstudiet "Mulighetsanalyse- attraktivt reiselivsanlegg"

Terråk gjestegård ble bevilget 30.000,- til forstudiet "Oppgradering av Terråk gjestegård"

Kystriksveien reiseliv ble bevilget 14.000,- til forprosjektet "Økt synlighet av reiselivsbedrifter i Bindal"

Trond Harry Aune ble bevilget 15.000,- til forstudiet "Etablering av turistanlegg"

Trønder-tv ble bevilget 31.250,- til hovedprosjektet "Kortreist"

Bindal kommune ble bevilget 50.000,- til forprosjektet "Utvikling av turistkart for Bindal"

Terråk gjestegård ble bevilget 50.000 til forstudiet "Kundeanalyse, kundereisen"