Det er bevilget 40.000,- den 27. mars til utredning av virksomhetsplattform for BN og BU.

Bindalsbruket AS ble bevilget 100.000 til forprosjektet "Lyd-/brannklassifisering"

NVT bygg SUS ble bevilget 45.000 til forstudiet "Kortreist bygg"

Bindalsbruket AS ble bevilget 298.600,- til forprosjektet "Dørproduksjon"

Yes Norway AS ble bevilget 100.000 til forstudiet "Dørproduksjon"