Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Ved helse- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten (bolig) er det ledig 51 % vikariat i stilling som sykepleier med 17 helger pr år, -tiltredelse snarest

Bindal formannskap har møte onsdag 22. januar kl 1500 på Bindal rådhus

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gnr. 12, bnr. 1 i Bindal kommune. Peacepainting Centre AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune.

Bindal kommune starter opp med helsestasjon for ungdom fra januar 2020. Vi er to helsesykepleiere og en lege som vil være tilgjengelig på Bindal helsestasjon 1-2 dager pr måned mellom kl 14.30 – 16.00.

Mandag 6. januar feiret Solfrid Sylten hundreårsdag. Dagen ble markert på bofellesskapet på Bindal sykehjem, der jubilanten bor.

Bindal kommunestyre vedtok i møte 12. desember å legge ut på høring "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2031, og handlingsplan 2020-2023".

Høringsfristen settes til 4. februar 2020.

Styret i SinkabergHansen har vedtatt å gi tre prosjekter i Nærøysund og Bindal et samlet tilskudd på 24,5 millioner kroner: 20 millioner til Rørvik Spektrum og Nærøysund Arena, samt 4,5 millioner til den nye Bindalshallen på Terråk.

Bindal kommune har lansert nye nettsider for Bedre Tverrfaglig Innsats i Bindal. www.bindal.kommune.no/bti-bindal/

Ved hjemmetjenesten er det ledig 100 % fast stilling som hjemmehjelp, med tiltredelse 20. januar 2020. Søknadsfristen er 30. desember 2019.