Ledig stilling: Økonomikonsulent, fast 100%.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 19. mai 2019.

 

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Kommunalt lønns- og regnskapsarbeid
 • Oppfølging av regnskap og budsjett
 • Samarbeid med sektorledere
 • Andre arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov

 

Vi ønsker du at har:

 • Relevant høyskoleutdanning
 • God regnskapsforståelse
 • Kunnskap om bruk av lovverk
 • Relevant erfaring fra lønnsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • God IT- og Excel-kunnskap, og gjerne erfaring med Agresso
 • God norskkunnskap – skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til økonomisjef Wenche Næsvold, tlf. 750 32500.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 19. mai 2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Bindal kommune legger med dette forslag til nye og reviderte kommunale gebyrer ut på høring. Frist for innsending av uttalelsene er 1. juli 2019.

Bindal kommune ved helse- og omsorgsavdelingen har søkt Nordland fylkeskommune om sommerjobbtilskudd for 2019 til ungdom i alderen 14 – 18 år. I den anledning ønsker vi tilbakemelding fra ungdom i alderen 14 – 18 år som kan tenke seg å gi eldre på sykehjemmet ekstra livskvalitet i en uke i sommer.

Onsdag 29. mai er det møte i formannskapet og i valgstyret i Bindal. Her er innkallingen.

Bindal kommunes årsmelding er nå behandlet av kontrollutvalget, og skal videre til formannskapet og kommunestyret. Du kan lese den her.

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av fiber i områdene Bindalseidet, Terråk og Helstad/Bangstad. Hvis du bestiller før 1. juni, er det stor sjanse for at Telenor kan fullføre arbeidet med å bygge ut fiber før jul 2019.

Fristen for å komme med forslag på kandidater til kulturprisen for 2019 i Bindal framskyndes til tirsdag 28. mai. Dette gjøres for å rekke formannskapsmøtet den 29. mai.

Onsdag 8. mai er det brudd i telenettet i hele Bindal. Et fiberbrudd på Sømna fører til at mobil og Internett er nede. Telenor oppgir rettetid til kl 2100 i kveld. Siste: Feilen ble rettet onsdag kveld rett før kl 2200.

Bindal kommune har inngått avtale med JB Båtskyss AS om drift av vaktbåt for lege, veterinær og brannvakt i kommunen fra 1. mai og fem år fremover. Avtalen innebærer at JB Båtskyss AS vil ha beredskap fra 16:00 til 08:00 på hverdager og hele døgnet i løpet av helg og på helligdager.

Kontrollutvalget har møte mandag 13. mai kl 1200 på Bindal rådhus.

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av fiber i områdene Bindalseidet, Terråk og Helstad/Bangstad. Nå kan du bestille.