Ledig stilling: Økonomikonsulent, fast 100%.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 19. mai 2019.

 

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Kommunalt lønns- og regnskapsarbeid
 • Oppfølging av regnskap og budsjett
 • Samarbeid med sektorledere
 • Andre arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov

 

Vi ønsker du at har:

 • Relevant høyskoleutdanning
 • God regnskapsforståelse
 • Kunnskap om bruk av lovverk
 • Relevant erfaring fra lønnsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • God IT- og Excel-kunnskap, og gjerne erfaring med Agresso
 • God norskkunnskap – skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til økonomisjef Wenche Næsvold, tlf. 750 32500.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 19. mai 2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Ved Bindal sykehjem, kjøkkenavdelingen er det ledig 65 % vikariat som kokk / assistent, med inntil 23 helger pr år, fra 2.9.2019 – 31.8.2020.

Bindal kommune har ledig stilling som fastlege, gjerne ALIS

Hellifossen Kraft AS har fått konsesjon til å bygge Hellifossen kraftverk i Bindal. De søker nå om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider. Høringsfrist 12. august.

Nå kan du sjekke at du står i manntallet, slik at du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019,

Kommunestyret har godkjent reguleringsplanen for Holm fergeleie. Klager må sendes innen tre uker.

Kommunestyret har endret reguleringsplanen for Brukstomta næringspark. Klager må sendes innen tre uker.

Avstemminga på folkets Nordlandstekst er ferdig: «E du nord" av Ola og Kari Bremnes fikk flest stemmer. Lørdag 7. september skal den og andre tekster framføres i Bindal. Dette er en del av prosjektet LitteraTUR, som 25 kommuner i Nordland gjennomfører i år. 2019 er Nasjonalt Bokår.

Fra 1. juli kan du forhåndsstemme på Bindal rådhus.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune innen 04.09.2019.

Bindal kommune har ledig stilling som helse- og velferdssjef. Søknadsfrist 23. august 2019.