Ledig stilling: Økonomikonsulent, fast 100%.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 19. mai 2019.

 

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Kommunalt lønns- og regnskapsarbeid
 • Oppfølging av regnskap og budsjett
 • Samarbeid med sektorledere
 • Andre arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov

 

Vi ønsker du at har:

 • Relevant høyskoleutdanning
 • God regnskapsforståelse
 • Kunnskap om bruk av lovverk
 • Relevant erfaring fra lønnsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • God IT- og Excel-kunnskap, og gjerne erfaring med Agresso
 • God norskkunnskap – skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til økonomisjef Wenche Næsvold, tlf. 750 32500.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 19. mai 2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Tirsdag kveld ble det klart hvem som er valgt inn i Bindal kommunestyre for de neste fire år. Arbeiderpartiet fortsetter med ordføreren, som største parti med 9 representanter. Bindalslista fikk 5 og Senterpartiet fikk 3 representanter i det nye kommunestyret.

Det er frist 15. september for å søke om fast treningstid i Terråk idrettshall. Man kan søke om hele hallen eller deler av hallen, og tid i styrkerommet. 

 

Det er møter i formannskapet, fondsstyret og valgstyret tirsdag 10. september kl 1700 på Bindal rådhus, kommunestyresalen.

Kom med forslag innen 1. oktober på hvem du mener bør få Bindal kommunes tiltakspris.

Trollfjell friluftsråd søker nå etter ny daglig leder i 100 % fast stilling. Søknadsfristen er 15. september 2019.

Bindal kommune har ledig stilling som helse- og velferdssjef. Søknadsfrist 23. august 2019.

 

Fagarbeider (barne- og ungdomsarbeiderfaget)/assistent, fast stilling på 26,67%. Stillingen innebærer jobb 2 timer pr. dag / fem dager i uken. Stillingene er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Kjella. Søknadsfrist er 1. september 2019.

Ved Bindal sykehjem, kjøkkenavdelingen er det ledig 65 % vikariat som kokk / assistent, med inntil 23 helger pr år, fra 2.9.2019 – 31.8.2020.

Bindal kommune har ledig stilling som fastlege, gjerne ALIS

Hellifossen Kraft AS har fått konsesjon til å bygge Hellifossen kraftverk i Bindal. De søker nå om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider. Høringsfrist 12. august.