Åpen dag på Brukstomta er utsatt

På grunn av en uavklart smittesituasjon i Bindal, må Åpen dag på Brukstomta utsettes. Det betyr at både dagarrangementet og festen på kvelden avlyses i dag.

En person fikk fredag påvist smitte, og det pågår nå smittesporing blant alle nærkontakter. Det vil bli gjort testing av nærkontakter fredag 3. desember.

Åpen dag på brukstomta utsettes til et senere tidspunkt. 
Dette var ment å inneholde åpning av nye lokaler til Bindal Elektro og avslutting av omstillingsarbeidet i Bindal.