Årsmelding 2018

Bindal kommunes årsmelding er nå behandlet av kontrollutvalget, og skal videre til formannskapet og kommunestyret. Du kan lese den her.

Årsmelding for 2018 skal endelig behandles av kommunestyret i møte 20. juni 2019. Du kan lese den her.