Besøksstans på Bindal sykehjem og bofellesskapet

Det er nå innført adgangskontroll og besøksstans ved Bindal sykehjem og bofellesskapet. 

Iverksettelse av besøksstans og adgangskontroll ved Bindal sykehjem og bofellesskapet.

Helsedirektoratet sier:  For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.»

 

Dersom du har spørsmål, ring følgende nummer:

Wenke Ryan        tlf 482 32 486 (sykehjem)

Maria Myrvang    tlf 482 20 879 (hjemmetjenesten)

Silje Nilsen          tlf 479 07 387 (miljøtjenesten)

 

Vi håper alle har forståelse for dette tiltaket.

 

Heidi Pedersen/Anita S. Lund