Bindal best i landet

Bindal har best framgang i NHOs årlige kåring Kommune-NM.

Bindal har best framgang i NHOs årlige kåring Kommune-NM.

Se NHOs rapport her

Bindal klatrer innen kategoriene næringsliv (20,4 prosent), arbeidsmarked (17,6 prosent), demografi (17,2 prosent),  kompetanse (40,4 prosent) og kommuneøkonomi (– 0,4 prosent).