Bindal kommune hadde onsdag 15. september besøk fra Nordland fylkeskommune

To av fylkesrådene i Nordland fylkeskommune var denne uken i Bindal.

 

Her er (fra venstre): Ann Helen Haubakk, (faggruppeleder - ressursutvikling og forskning), Lill-Anita Horn (rådgiver plan, klima og naturressurser), ordfører Britt Helstad, nærings- og miljøkonsulent Ole Ketil Haugvik, fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland, kommunedirektør Knut Toresen og fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

 

I løpet av dagen fikk gruppen omvisning på Brukstomta næringspark. De fikk også orientering om stiftelsen Peacepaintings planer for eget bygg ved Guldvikhaugen, om behovet for bedre parkeringsløsning ved fjellet Heilhornet og om behovet for å rehabilitere det gamle båtdraget ved Kjelleidet.