Bindal kommune søker ferievikarer for sommeren 2024

Det er søknadsfrist 15. mars for å søke på ferievikariat innen helse- og omsorgsavdelingen og innen renhold i Bindal kommune.

Helse- og omsorgsavdelingen:
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sykepleierstudenter i hjemmesykepleien. Må ha førerkort.
- Miljøarbeidere i heldøgns bolig Bindalseidet. Bør ha førerkort.
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter, helsefagstudenter, pleiepersonell til pleieavdeling
- Assistenter i vaskeri og kjøkken.
- Avdelingsverter


Kontaktpersoner: Heidi Pedersen tlf 482 24 778/Anita S. Lund tlf 482 13 845


Politiattest må framlegges ( for helsepersonell) før du kan tiltre feriearbeidet.
Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.


Studenter innen sykepleie og vernepleie under høyskoleutdanning lønnes som følgende:
Første år: kr 415.300
Etter fullført første år og andre år: kr 430.900
Etter fullført andre år og tredje år: kr 475.400


Søknad sendes via søknadsskjema på denne linken:
https://www.bindal.kommune.no/sd/prod/skjema/BKO071/


Renhold


Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.
Søknad sendes via søknadsskjema på denne linken:
https://www.bindal.kommune.no/sd/prod/skjema/BKO072/


Kontaktperson for renhold: Camilla Brevik tlf. 917 97 549
Felles for alle stillinger:
Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 32.
Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal
sektor.
Søknadsfrist: 15.mars 2024. Søknader etter denne fristen kan tas med hvis behovet for
vikarer fremdeles er tilstede.