Bindal kommunestyre har møte torsdag 17. juni

Kommunestyret har møte i Bindalshallen på Terråk torsdag 17. juni kl 0900.

Innkalling med saksliste ligger her. (PDF, 14 MB)

Kl. 09:00 Orientering fra Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS v/ Asle Andersen.
Kl. 09:45 Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/ Frode Næsvold.
Kl. 10:30 Orientering fra Visit Helgeland v/ Solveig Svendsen og Torbjørn Traaslett.
Regnskapsrapportering pr. 30.04.2021 v/ økonomisjefen.
Orientering fra ordføreren.
Spørretimen.
Forslag fra Helgelandsrådets samferdselsgruppe til prioritering i RTP 2022 – 2033 (regional transportplan) vil bli ettersendt eller lagt fram som referatsak i møtet.

Møtet vil bli strømmet.   Lenke til møtet ligger her: