Bjørøya AS søker om endring av lokalitet og endring av biomasse ved Gåsflestaren.

Bjørøya AS søker om endring av lokalitet og endring av biomasse ved Gåsflestaren.

KUNNGJØRING 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

 

Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland 

Søker: Bjørøya AS 

Org. nr. 932 186 497

Søknaden gjelder: Permanent etablering

Søkt størrelse: 4680 tonn MTB 

Lokalitet: 39597 Gåsflestaren 

Koordinater: Midtpunkt anlegg 65° 15.122’ 11° 33.984’

Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

 Lenke til søknaden med vedlegg finner du her.

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 13. mars 2024.