Bygdekino på Terråk avlyst.

På grunn av sykdom blir dessverre bygdekinoen idag, 08.10.2018, avlyst.