Det blir ingen tradisjonell 17. mai-feiring med barnetog og samling av folkemengder i Bindal i år

Bindal kommune har i tråd med føringer fra regjeringen og helsemyndigheter besluttet å avlyse den tradisjonelle 17. mai-feiringen i 2020.

Det blir ingen tradisjonell 17. mai-feiring med barnetog og samling av folkemengder i Bindal i år

Bindal kommune har i tråd med føringer fra regjeringen og helsemyndigheter besluttet å avlyse den tradisjonelle 17. mai-feiringen i 2020.

Dette innebærer at det ikke vil bli noe barnetog eller annen organisert, tradisjonell feiring, og heller ikke grendevise samlinger. Dette vil være i strid med forbudet mot kulturarrangement som i denne omgang strekker seg til 15. juni.

Det vil selvsagt bli heist flagg ved offentlige bygg på vanlig måte.

Bindal kommune arbeider med løsninger for hvordan nasjonaldagen kan markeres innenfor de rammene vi nå har. Dette vil vi komme nærmere tilbake til. Det viktigste nå er å sørge for at smittevernet tas tilstrekkelig alvorlig, også i gjennomføringen av nasjonaldagen. Her må vi alle sammen bidra.

Kommunen vil imidlertid oppfordre alle til å markere dagen lokalt i sine hjem, på terrasser og i sine hager innenfor de anbefalinger myndighetene på det tidspunktet gir.