Eiendomsskattelister for 2019 er lagt ut

Eiendomsskattelistene for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn, og er tilgjengelige i 3 uker f.o.m. 28. februar.

Her finner du eiendomsskattelistene for 2019 lagt ut til offentlig ettersyn, og listene vil være tilgjengelige i 3 uker f.o.m. 28. februar.

 

Skatteliste uten fritak (PDF, 267 kB)

 

Skatteliste med fritak i hht eiendomsskatteloven § 5 (PDF, 145 kB)

 

Skatteliste med fritak i hht eiendomsskatteloven § 7 (PDF, 120 kB)