Elg i boligstrøk

Dette gjelder bekymringsmeldinger om ELG i boligstrøk/sentrumsnære områder over hele kommunen.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I BINDAL KOMMUNE.

Dette gjelder bekymringsmeldinger om ELG i boligstrøk/sentrumsnære områder over hele kommunen.

Kommunens viltansvarlig og nødvendige vilt- og ettersøkspersoner er de som skal kontaktes når det rapporteres om nærgående eller aggressiv elg i sentrumsnære områder. Politiet kan også kontaktes for nærmere informasjon.

Det skal også rapporteres om observasjoner av dyr som er skadet eller har unormal oppførsel.

Elgen kan trekke ned til boligområder og tettbygde strøk når forholdene i dens rette element blir for vanskelige med store snømengder o.a. Dette for å tilegne seg lettere tilgang på mat og enklere bevegelighet langs oppbrøyta veger o.l.

Enkelte vil da oppleve elgen som nærgående og truende. Dette er ofte elgku med en eller to kalver. Kanskje har de dette som sitt stedbundne område eller de tiltrekkes av enklere tilgang på mat – som bærbusker o.a. snadder.

Kommunens viltansvarlig vil i slike tilfeller råde befolkningen til å forholde seg i ro, trekke seg tilbake og ikke prøve å jage dyrene eller kaste ting mot dyrene. Dette vil medføre at dyrene forandrer adferd og kan oppleves som aggressive. Det de kun ønsker er å beskytte kalven eller kalvene.

Straks slike ting oppstår, ta kontakt med viltansvarlig i kommunen eller vilt- og ettersøkspersoner tilkyttet viltkorpset i kommunen. Eventuelt politiet.

Viltansvarlig i kommunen opplyser at de er oppmerksom på forholdet og ønsker tilbakemelding fra innbyggere dersom enkelte elg viser tegn til aggressiv adferd mot folk.
De har mulighet til å ta ut enkeltindivid som kan være til fare for personer. Kommunen vil da ta kontakt med politiet i tillegg til sine egne vilt- og ettersøkspersoner, som vil bistå under en slik aksjon.

Mvh

Bindal kommune
Karl Erik Solum
Mob: 900 84 230

Klikk for stort bilde