Elgjakt

VEDRØRENDE INNSYN I FORHOLD TIL RESULTAT AV INNSENDT CWD-PRØVE FRA BINDAL KOMMUNE 2018.

Gå inn på Hjorteviltregisteret.no (elg)

 

Velg - Helse

 

Alternativer du får er: Hjorteviltportalen (info om CWD) eller Veterinærinstituttet (fakta om sykdommen)

 

Det tredje er INNSYN: hvor du søker på innsendte prøver under der det står Merkelappnummer.

 

Dette skal være nok til å få svar på innsendt prøve fra det enkelte jaktfelt.

 

Trengs det ytterligere support/bistand/hjelp; Ring Naturdata: 743 35 310 eller undertegnede.

 

Mvh

Karl Erik Solum

Bindal kommune

Mob: 900 84 230

 

PS ! Det er pr.dags dato kommet inn 35 prøver fra Bindal, og ingen er positive.