En arbeider testet positivt ved anlegg i Nærøysund

Bindal kommune har i dag fått beskjed om at en utenlandsk arbeidstaker ved SinkabergHansen sitt byggeanlegg på Svaberget har testet positivt for Covid-19.

Bindal kommune har i dag fått beskjed om at en utenlandsk arbeidstaker ved SinkabergHansen sitt byggeanlegg på Svaberget, som ligger i Nærøysund kommune, testet positivt for Covid-19 ved ankomst til Norge 11/10-20. Arbeidsgiver opplyser at vedkommende har oppholdt seg i karantene etter at han kom til Norge. Personen ble retestet for Covid-19 i dag og vil være i karantene inntil det foreligger negativt testresultat. Det er Nærøysund kommune som utfører smittesporing og nærmere informasjon om situasjonen vil bli gitt fra ansvarlige i Nærøysund kommune.

Kontaktperson i Bindal kommune er ordfører Britt Helstad, tlf 952 74 134.