Endelig valgresultat for Bindal

Mandag 11. september var det valg til kommunestyre og fylkesting. På valgresultat.no kan du finne stemmetall og mandatfordeling. Endelig resultat er nå klart etter at de siste stemmene er talt opp.

Mandag 11. september var det valg til kommunestyre og fylkesting. På valgresultat.no kan du finne stemmetall og mandatfordeling. Endelig resultat er nå klart etter at de siste stemmene er talt opp. Dette var sent innkomne stemmer og et lite antall stemmer lagt til side, slik loven krever.

Her kan du lese valgstyrets møtebok kommunestyrevalget 2023 (PDF, 540 kB)
Her kan du lese valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget 2023 (PDF, 504 kB)

På nettsiden valgresultat.no finner du tall for Bindal og resten av landet.

 

Kommunestyret i Bindal består av 17 representanter. Arbeiderpartiet får 13 og SV får 4 de kommende fire år. På listene under er de faste representantene markert med to stjerner og vara med en stjerne.