Ferie for alle

Ferietilbud fra Røde Kors til familier med svak økonomi.

Onsdag 11. oktober til søndag 15.oktober arrangerer Rana Røde Kors ferieopphold på Ottersøy camping like ved Tjøtta utenfor Sandnessjøen.

Se informasjonsfolder (PDF, 647 kB)

Søknadsfristen er 25. september.

Røde Kors arbe ider aktivt for å sikre at alle barn får like muligheter. Gjennom "Ferie for alle" kan barn fra familier med en vedvarende vanskelig økonomisk situasjon få mulighet til å reise på ferie
med sine foreldre og søsken på lik linje med andre barn.
Målgruppe:
- Familier med vedvarende svak økonomi i minst 3 år.
- Har minst et barn i alderen 6-13 år
- Har ingen tilsvarende t ilbud
- Klarer seg selv uten tett oppfølging fra frivillige, tolk eller hjelpeapparat
Ferie for alle oppholdene drives av frivillige, og er en aktiv ferie for hele familien. Det er foreldrene som har ansvaret for barna sine under hele oppholdet.
Gjennom ferietilbudet til Røde Kors får familien mulighet til å bygge nettverk og delta i lek og aktiviteter. Ferie for alle er et inkluderende tiltak som legger til rette for mestringsopplevelser, styrke familie- og vennskapsbånd, samt skape gode ferieminner som varer livet ut. Oppholdet skal ikke medføre noen kostnader for familien.

For å melde deg på må du henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser, som vil hjelpe deg
videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien. Din lokale Røde Kors
lokalforening kan også bistå i påmelding.

Mer informasjon om FFA, påmelding og link til søknadsskjema finner dere her:

https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/