FERIEVIKARER- BINDAL KOMMUNE SOMMEREN 2021

Bindal kommune trenger ferievikarer i hjemmetjenesten, på sykehjemmet og innen renhold sommeren 2021. Søknadsfristen er 10. mars 2021.

FERIEVIKARER- BINDAL KOMMUNE SOMMEREN 2021

 

Hjemmetjenesten
 

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sykepleierstudenter i hjemmesykepleien. Må ha førerkort.
  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet. Bør ha førerkort.


Kontaktperson: Anita S. Lund, tlf 750 32500.

 

Sykehjemmet

  • Sykepleiere , vernepleiere , hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter til pleieavdeling.
  • Assistenter i vaskeri og kjøkken.
    Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32500.

Politiattest må framlegges før du kan tiltre feriearbeidet.
Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.

Studenter innen sykepleie og vernepleie under høyskoleutdanning lønnes som følgende: Første år: kr 362.100
Etter fullført første år og andre år: kr 377.700 Etter fullført andre år og tredje år: kr 401.400

 

Renhold
Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg. Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf. 900 85 477

Felles for alle stillinger:
Ferieperioden strekker seg fra uke 26 t.o.m uke 33.

Søkere oppgi tidsrommet de kan jobbe, og hvilken avdeling de søker til. Mobilnummer, fødselsnummer og e-postadresse oppgis i søknaden. Vedlegg til søknaden må sendes som pdf.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

Søknad sendes Bindal kommune: postmottak@bindal.kommune.no eller Bindal kommune, rådhuset, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.

Søknadsfrist :10. mars 2021. Søknader etter denne frist kan tas med hvis behovet for vikarer fremdeles er tilstede.