Ferievikarer i Bindal kommune sommeren 2023

Helse- og omsorgsavdelingen og renhold trenger ferievikarer. Søk innen 15. mars.

FERIEVIKARER – BINDAL KOMMUNE SOMMEREN 2023 HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN OG RENHOLD

Helse- og omsorgsavdelingen:

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien.  Må ha førerkort.
  •  Miljøarbeidere i heldøgns bolig Bindalseidet.  Bør ha førerkort.
  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter, helsefagstudenter, pleiepersonell til pleieavdeling
  • Assistenter i vaskeri og kjøkken.
  • Avdelingsverter

Vi oppfordrer ungdom fra 16 år å søke. Ungdom under 16 år kan søke og vurderes i forhold til praktiske oppgaver.

Kontaktpersoner: Heidi Pedersen tlf 482 24 778/Anita S. Lund tlf 482 13 845

Politiattest må framlegges før du kan tiltre feriearbeidet.

Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.

Studenter innen sykepleie og vernepleie under høyskoleutdanning lønnes som følgende:

    Første år: kr 389.000

    Etter fullført første år og andre år: kr 404.600

    Etter fullført andre år og tredje år: kr  449.100

Søknad sendes via søknadsskjema på denne linken:
Søknad på ferievikariat i Helse- og omsorgsavdelingen - Bindal kommune

 

Renhold

Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Søknad sendes via søknadsskjema på denne linken:
Søknad på ferievikariat som renholder - Bindal kommune
Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf. 993 74 130

 

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 32.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

Søknadsfrist :15.mars 2023. Søknader etter denne fristen kan tas med hvis behovet for vikarer fremdeles er tilstede.