FNs minnedag for trafikkofre

Søndag 20. november markeres FNs minnedag for trafikkofre. Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene blir gjennomført for å minnes de som har omkommet, og de skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.