Folkemøter om folkeavstemmingen

Mandag 26. februar er det rådgivende folkeavstemming i Bindal. I forkant inviterer kommunen til tre folkemøter med informasjon. Mandag 12. februar kl 1800 på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord, tirsdag 13. februar kl 1800 på Toppen forsamlingshus, Terråk og torsdag 15. februar kl 1800 på Bindalseidet skole, Bindalseidet.

Mandag 12. februar kl 1800 på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord.
Tirsdag 13. februar kl 1800 på Toppen forsamlingshus, Terråk.
Torsdag 15. februar kl 1800 på Bindalseidet skole, Bindalseidet.

Mandag 29. januar skal et utvidet formannskap møtes for å lage ferdig en presentasjon av faktagrunnlaget for å hjelpe befolkningen med å ta stilling.

Mandag 26. februar er det rådgivende folkeavstemming i Bindal.
Spørsmålet er: "Skal Bindal kommune slå seg sammen med Nærøy kommune og Vikna kommune fra 01.01.2020?" Man kan krysse av for ja, nei eller blank.

På valgdagen kan man avgi stemme tre steder, Kjella skole, Bindalseidet skole og Bindal rådhus, kl 1000 - 1900. Fra 1. februar og fram til 23. februar er det mulig å avgi forhåndsstemme på Bindal rådhus mellom kl 0900 - 1400. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme ved Bindalseidet eldresenter lørdag 17. februar kl 1000 – 1400, Bindal rådhus søndag 18. februar kl 1300 - 1500 og ved Bindal sykehjem onsdag 21. februar kl 1000 – 1200. De som ønsker å stemme hjemmefra må søke eller henvende seg til kommunen innen 13. februar. Man kan også sende brevstemme. Pass på at stemmen blir postlagt slik at den når fram innen kl 2000 den 26. februar.

Ungdom som fyller 16 år i år kan avgi stemme.