Formannskapet har møte 27. september

Det vil bli avholdt møte i formannskapet umiddelbart etter kommunestyrets slutt samme dag.

Etter møtet i formannskapet vil det bli befaring på Oppdal nordre gårdsslakteri.


Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på Bindal folkebibliotek, samt publisert på
kommunens nett- og facebookside.