Forslag til endring i forskrift om vedtekter for det kommunale næringsfondet på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 1. juni 2022.

Bindal kommune sender med dette forslag til endring i forskrift om vedtekter for det kommunale næringsfondet på høring.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal forelegges tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Endelige vedtekter skal til politisk behandling i kommunestyret 23. juni 2022.

Vedtektene konkretiserer både veiledende målsettinger og satsingsområder. Vedtektene sikrer en strategisk bruk av fondsmidlene, og viser til retningslinjer for tildelingskriterier i behandling av søknader til næringsfondet.

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 1. juni 2022.

Høringsnotat - Forslag til endring i forskrift om vedtekter for næringsfondet i Bindal kommune (PDF, 255 kB)

Gjeldende vedtekter for næringsfondet i Bindal kommune (PDF, 154 kB)

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@bindal.kommune.no