Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

I samarbeid med ambulansepersonell, arrangerer Bindal helsestasjon førstehjelpskurs for foreldre med barn mellom 0 og 5 år.
Kurset holdes på Bindal rådhus onsdag 19. april kl 1630-1830.