– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Sametinget lyser ut tilskuddsmidler for freda samiske kulturminner og kulturmiljøer. Søknadsfrist er 1.november 2021.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen

 

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

 

 

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 

 

- Fartøyvern

 

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 

 

 

Tilskuddene gjelder for 2022

 

Søknadsfrist: 1.november 2021

 

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.