Frist for å søke treningstid i Bindalshallen

Fristen for å søke treningstid i Bindalshallen for skoleåret 2023/24 er 25. september.

Fristen for å søke treningstid i Bindalshallen for skoleåret 2023/24 er 25. september.

Her finner du søknadsskjemaet.