Fylkesmannen i Nordland besøker Bindal

Fylkesmann Tom Cato Karlsen besøkte Bindal tirsdag 4. juni.

Klikk for stort bilde

Fra venstre: Egil Johansen, Tom Cato Karlsen, Merete Troli, Britt Helstad, Lena Fuglstad, Ruth Skjelsvik, Siv Anita Myhre, Kjell Andersen, Tor-Arne Aune og Knut Toresen.

 

Fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen, besøker for tiden alle kommunene i Nordland. Bindal kommune fikk, som nr 27 i rekken, besøk tirsdag 4. juni. Med på reisen var også direktør for kommunal- og beredskapsavdelingen, Egil Johansen og direktør for sosial- og vergemålsavdelingen, Merete Troli.

Fylkesmannen hadde en kort hilsen til kommunen, der han kom med noen generelle oppfordringer. Han anbefalte kommunene å tenke langsiktig i arbeidet med arealplaner, slik at det blir mindre behov for dispensasjoner. Han nevnte "Leve hele livet", der Fylkesmannen har ansvar for å mobilisere kommunene. Videre var han innom beredskap, og minnet om at det er viktige at kommunene har gode planer og at de øver ofte. Hans viktigste budskap var klimaendringene som vi nå ser konsekvensene av. Kommunene må ta hensyn til stigende havnivå, stigende temperatur i havet og ekstremvær.

Ordfører Britt Helstad hadde en presentasjon av Bindal kommune, med en oversikt over status på drift og økonomi, og viktige investeringer framover.

Med på møtet var fylkesmann Tom Cato Karlsen, direktør for kommunal- og beredskapsavdelingen Egil Johansen, direktør for sosial- og vergemålsavdelingen Merete Troli, ordfører Britt Helstad, assisterende rådmann Lena Fuglstad, oppvekst- og kultursjef Siv Anita Myhre, plan- og utviklingssjef Kjell Andersen, rådmann Knut Toresen, kultur- og informasjonskonsulent Jens Christian Berg, og Ruth Skjelsvik og Tor-Arne Aune fra Bindal formannskap.