Høring - habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 - 2029

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 - 2029 på høring.

Habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 - 2029 - Høring


Bindal kommunestyre har, i møte 27. september 2018 (sak 69/18), vedtatt å sende habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 – 2029 på høring. Høringsfristen er satt til fredag 16. november 2018 klokken 16:00.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@bindal.kommune.no. Planen vil også bli lagt ut på biblioteket og kommunens dagligvarebutikker. Høringen vil også bli lagt ut på kommunens hjemmesider og facebook-side.

Høringsuttalelsene i sin helhet vil bli lagt frem for kommunestyrets møte 14. desember og danne grunnlag for den politiske behandlingen