Høring: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Bindal 2020 - 2031

Bindal kommunestyre vedtok i møte 12. desember å legge ut på høring "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2031, og handlingsplan 2020-2023".

Høringsfristen settes til 4. februar 2020.

Bindal kommunestyre vedtok i møte 12. desember å legge ut på høring "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2031, og handlingsplan 2020-2023".

Høringsfristen settes til 4. februar 2020.