Høring - ny lokalitet for Salmonor

Salmonor AS - søknad om ny lokalitet Lisshjelmen i Bindal kommune  

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges søknad ut til offentlig ettersyn i Bindal kommune:

Kommune:                Bindal
Navn på søker:          SalmoNor AS
Org.nr.:                      963 867 212
Søknaden gjelder:     Søknad om ny lokalitet
Omsøkt størrelse:      5960 tonn                  
Lokalitet:                   Lisshjelmen

Kartref.:        Midtpunkt anlegg:  N 65 0 14,418´    Ø11 0 43.871

Hjørner anlegg:       N 65 0 14,480´    Ø11 0 43,535

                    N 65 0 14,452´    Ø11 0 44.227

                    N 65 0 14,355´    Ø11 0 44.205

 

                         N 65 0 14,383´    Ø11 0 43.513

 Flåtens midtpunkt: N 65 0 14,440´    Ø11 0 43.412

Kontaktperson:        Torry Aleksander Moe           468 16 887

Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 1 mnd. etter denne kunngjøringen.

Eventuelle merknader sendes kommunen på e-post: postmottak@bindal.kommune.no

Vedlegg (lenke til Bindal kommunes postliste, der alle vedlegg kan leses).

590-12-21SS Lisshjelmen V.2 587477 Vedrørende søknad om ny lokalitet Lisshjelmen - SalmoNor AS 587478 Forundersøkelse ved Lisshjelmen i Bindal kommune - 2021 - SalmoNor 587479 Søknad om oppdrettslokalitet for laks - SalmoNor AS Lisshjelmen - Bindal kommune 587481 VS SalmoNor AS, Søknad om oppdrettslokalitet for laks, Lisshjelmen - Bindal kommune 587482
Vedlegg 1 - Kvittering for bet. Fiskeridir - 21.01.2022 587483
Vedlegg 2 - 416-9-21S Lisshjelmen 587484
Vedlegg 3 - Sjøkart 1_50000 587485
Vedlegg 4 - Arealplan 1_15000 587486
Vedlegg 5 - Oversiktsbilde 587487
Vedlegg 6 - Oversiktsbilde 587488
Vedlegg 7 - Behovsinfo Lisshjelmen 20.01.22 587489
Vedlegg 8 - 450-9-21M Lisshjelmen 587490
Vedlegg 9 - 438-9-21B Lisshjelmen 587491
Vedlegg 10 - 436-9-21C Lisshjelmen 587492
Vedlegg 11 - 590-12-21SS Lisshjelmen 587493
Vedlegg 12 - 1.0 Innholdsfortegnelse SN jan-22 587494
Vedlegg 13 - Beredskapsplan SN jan-22 587495
Vedlegg 14 - EFS Lisshjelmen 587496