Informasjon om fugleinfluensa

Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni. I Bindal kommune er det ikke påvist fugleinfluensa, men det er påvist smittet fugl i Rørvik sentrum.

Hva gjør du om du finner død fugl? I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet. Det skal brukes hansker og munnbind. Husk god håndhygiene!

Hvis man oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa ønsker vi at man melder fra til Mattilsynet: Varsling til Mattilsynet om døde fugler.

Mer informasjon hos Mattilsynet om fugleinfluensaen finner du HER.