Informasjon om tannhelsetilbudet under koronaviruspandemien

Pga den pågående Covid-19 pandemien er det bestemt at all ordinær tannbehandling skal stanses. Dette gjelder per nå frem til 15. april.

Informasjon om tannhelsetilbudet under koronaviruspandemien:

Pga den pågående Covid-19 pandemien er det bestemt at all ordinær tannbehandling skal stanses. Dette gjelder per nå frem til 15. april.

Akuttberedskapen opprettholdes på Brønnøysund tannklinikk og du må gjerne ringe oss dersom du lurer på noe eller har et akutt tannproblem.

Klinikkens telefonnummer:95216983       

Klinikkens e-post-adresse: bro-tann@nfk.no

Du finner mer informasjon om koronavirus på Folkehelseinstituttets internettside (fhi.no).