Innkalling til kommunestyremøte 24. oktober

Bindal kommunestyre har møte torsdag 24. oktober på Bindal rådhus. Her er innkallingen med saksliste.

Bindal kommunestyre har møte torsdag 26. september på Bindal rådhus. Her er innkallingen med saksliste.

Bindal kommunestyre har møte kl 0900 torsdag 26. september på Bindal rådhus.