Innkalling til kommunestyremøte torsdag 24. september

Kommunestyret har møte torsdag 24. september kl 0900 i Bindalshallen.

Kommunestyret har møte torsdag 24. september kl 0900 i Bindalshallen på Terråk.

09.05-10.00 Helseplattformen ved Arne Bangstad
10.00-10.35 Orientering fra Brukstomta Næringspark AS ved Frode Næsvold og
                     NorseAqua ved Sveinung Kristiansen.
10.45-11.15 Trollfjell Friluftsråd og Geopark ved Magne Ekker
11.15-11.45 Tilstandsrapport for barnehagene i Bindal ved Arnfinn Hamnes
12.15-          Orientering ved ordfører.
Spørretimen.