Innkalling til kommunestyret torsdag 9. desember

Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. desember kl 0900 på Bindal rådhus.
OBS: Møtet vil foregå på Teams

Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. desember på Bindal rådhusOBS: Møtet vil foregå på Teams pga smittevernhensyn.

Publikum kan følge møtet på denne lenken.

 

Orientering om IKT-drift i Bindal kommune – regionalt samarbeid ved kommunedirektør.
Orientering fra Brukstomta Næringspark AS ved Frode Næsvold.
Orientering fra ordføreren.
Spørretimen

Servering av julemiddag på Terråk Gjestegård kl. 15:00 for kommunestyrets medlemmer og administrasjonen.
Middagen utgår.

Her er innkallingen med saksliste. (PDF, 13 MB)
Kommunedirektørens korrigerte forslag 24.11.2021. Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 16 MB)
Formannskapets forslag - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 16 MB)

Tilleggssak: Fullmakt i forbindelse med salg av kommunale boliger. (PDF, 63 kB)
Tilleggssak: Inndekning av fordelt merkostnad ved avslutning av prosjekt Kystplan Helgeland (PDF, 82 kB)