Innkalling til kommunestyret

Kommunestyret har møte torsdag 20. juni på Bindal rådhus.

Kommunestyret har møte torsdag 20. juni kl 0900 på Bindal rådhus.

Her er lenke til innkalling og saksliste.

Kl. 09:05 KLP ved Ole Fredrik Hynne. 
Kl. 10:00 Orientering om elektroniske pasientjournaler og mulige alternativer ved Arne Bangstad. 
Regnskapsrapportering pr. 30.04.2024. 
Orientering om regnskap 2023. 
Orientering om status for budsjettarbeidet. 
Orientering fra kommunedirektør. 
Orientering fra ordfører. 
Orientering fra Bindal Utvikling AS og Brukstomta Næringspark AS ved Marit Dille.

Her er lenke til direkte overføring.