Innkalling til møte i Bindal formannskap og kommunestyre

Bindal kommunestyre innkalles til møte torsdag 20. juni kl 0900 på Bindal rådhus. Formannskapet har møte rett etter kommunestyremøtet.

Her finner du sakslista til kommunestyrets møte.

Her er sakslista til formannskapets møte.

Møtet starter med befaring på Brukstomta Næringspark kl. 09:00. Oppmøte på «Medvind
innovasjonsloft.»
Behandling av sakliste starter kl. 10:00 i kommunestyresalen.
Kl. 11:00 Sunniva Live Nicolaisen fra Sparebanken Midt-Norge deler ut gavemidler til
nyhallen.
Regnskapsrapportering 1. tertial v/økonomisjef.
Orientering om framdrift Terråk skole og hall v/plan- og utviklingssjef.
Orientering fra ordføreren.
Sak 64/19 Videre utbygging av fiber i Bindal, vil bli ettersendt eller levert ut i møtet.
Spørretimen.

.