Innkalling til møte i Bindal formannskap

Formannskapet møtes onsdag 8. august kl 1400 på Bindal rådhus.

I kommunestyrets møte 21.06.2018, sak 62/18, pkt. 2 - Industrikai på Brukstomta Næringsparksøknad om tilleggsfinansiering - ble det fattet følgende vedtak:

«Vedtak forutsetter at før kaiprosjektet settes i gang skal det foreligge en avtale med konkret aktør som garanterer oppstart av virksomhet i Brukstomta Næringspark AS som skal benytte kaien. Bindal kommune skal godkjenne nevnte avtale. Ordfører ble gitt slik fullmakt i k-sak 41/17.»

Ordføreren ser behov for å involvere formannskapet i beslutningen.

Møtet vil bli foreslått lukket jfr. Forvaltningslovens § 13, pkt.2.

 

Terråk, 06.08.2018

Britt Helstad
ordfører