Innkalling til møte i Bindal formannskap

Det er møte i Bindal formannskap torsdag 31. januar kl 0900 på Bindal rådhus.