Innkalling til møte i Bindal kommunestyre torsdag 28. februar

Innkalling til kommunestyrets møte torsdag 28. februar er nå lagt ut.

Innkalling til kommunestyrets møte 28.02.2019. Her er sakslisten. Møtet starter med befaring på Terråk skole kl. 09:00. Alle representanter møter der.

Parkering nedenfor bensinstasjonen.

Orientering om status i prosjekter/utredninger:
- Omsorgsboliger Bindalseidet.
- Samlokalisering tjenester ressurskrevende brukere.
- Utbedring Bindal sykehjem.
- Skole/hall.
- Framtidige fasiliteter for uteavdelingen.
- Utbedring lokaler legekontor og helsestasjon.
Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold.
Orientering fra ordføreren.


Kl. 14:00 Ungt entreprenørskap v/Terråk skole.

 

 


Sak 15/19 er unntatt offentlighet, jfr. Off.l § 13, jfr. Fvl. § 13 nr. 2.