Innkalling til møte i Bindal kommunestyre

Bindal kommunestyre har møte i kommunestyresalen på Bindal rådhus på Terråk torsdag 13.desember kl 0900.

Bindal kommunestyre har møte i kommunestyresalen på Bindal rådhus på Terråk torsdag 13.desember kl 0900.

Her er innkalling med alle saker.

Høringsliste samt referatsakene 114,121,122 og 123/18 legges ved som eget vedlegg. (PDF, 468 kB)

 

Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold kl. 09:00.
Orientering om framdrift og økonomi i byggeprosjekter v/Arne Bangstad kl. 09:15.
Orientering om framdrift - Terråk skole v/Kjell Andersen kl. 09:45.
Orientering fra ordføreren.

Sak vedr. søknad om konsesjon for erverv av gnr.34, bnr.2 og 12 i Bindal – Elling M. Bøkestad
og Marita Kveinsjø samt referat fra styremøte i Bindal idrettsråd vedr. sak 106/18, vil bli
ettersendt.

Spørretimen.

Kommunestyret får servert julemiddag på Terråk Gjestegård kl. 16:00.

Utdeling av Bindal kommunes tiltakspris for 2018.


Britt Helstad
ordfører