Innkalling til møte i formannskap og fondsstyre 20. oktober

Formannskapet og fondsstyret skal ha møte torsdag 20. oktober kl 0900 på Bindal rådhus.

Formannskapet skal ha møte torsdag 20. oktober kl 0900 i kommunestyresalen på Bindal rådhus.
Møtet i fondsstyret vil starte umiddelbart etter formannskapets møte.

Her er innkalling og saksliste til formannskapet.

Her er innkalling og saksliste til fondsstyret.

Møtet starter kl. 09:00 med at administrasjonen orienterer formannskapet og hovedtillitsvalgte om status for budsjettarbeidet. Hovedtillitsvalgte er invitert til møtet.