Innkalling til møte i formannskapet tirsdag 26. mars

Det er ekstraordinært møte i Bindal formannskap tirsdag 26. mars etter kommunestyrets møte.

 

 Her er sakslista.