Innkalling til møte i formannskapet

Formannskapet har møte mandag 29. januar kl 1700 på Bindal rådhus. 

Her er møteinnkallingen. (PDF, 120 kB)

I kommunestyrets møte 14.12.2017, sak 131/17, ble det vedtatt nedsatt et arbeidsutvalg vedrørende
kommunereformen som består av opprinnelig formannskap + en representant fra hvert av de to
partiene som ikke er representert.


I siste møte i formannskapet 15.01.2018, ble det vedtatt at dette arbeidsutvalget skal møtes i
kommunestyresalen i Bindal rådhus 29.01.2018, kl. 17:00, for å utarbeide faktagrunnlag før
rådgivende folkeavstemning 26.02.2018.