Innkalling til møte i formannskapet

Det er møte i formannskapet torsdag 13. juni kl 0900 på Bindal rådhus.

Det er møte i formannskapet torsdag 13. juni kl 0900 på Bindal rådhus.

Styringsgruppemøte - budsjett: 
Orientering om kommuneproposisjonen 2025 
Orientering om regnskap 2023 og sentrale nøkkeltall 
Administrasjonen legger fram diskusjonsliste vedrørende mulige øk. tiltak 
Spørsmål/diskusjon i styringsgruppa

Her er lenke til innkalling med saksliste.