Innkalling til møte i kontrollutvalget

Mandag 11. mars kl 1200 på Bindal rådhus.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET


I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Mandag 11. mars
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk


Til behandling:
Sak 01/2019 – Forvaltningsrevisjonsrapport [Brukerbetaling i institusjon]
Sak 02/2019 – Prosjektplan selskapskontroll [Midtre Namdal Avfallsselskap IKS]
Sak 03/2019 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 04/2019 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 05/2019 – Eventuelt

Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder