Innkalling til møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte mandag 13. mai kl 1200 på Bindal rådhus.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;


Dato: Mandag 13. mai
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk


Til behandling:
Sak 06/2019 – Uttalelse om årsregnskap 2018
Sak 07/2019 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 08/2019 – Eventuelt