Innkalling til møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte mandag 21. september kl 1200 på Bindal rådhus.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Mandag 21. september
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 10/2020 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 11/2020 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Sak 12/2020 – Aktuelle orienteringer